Protokoll från möte i Kvillsfors Samhällsförening 19/10 – 2022

Protokoll från möte i Kvillsfors Samhällsförening 19/10 – 2022 Plats: IP

Närvarande: Thomas Berglund, Mats Rogebrant, Conny Johansson, Claes Ståhlgren, Kurt Frödeberg, Metha Frödeberg, Magnus Frödeberg, Maria Tarenius, Pia Berglund

           Mats hälsade välkomna och öppnade mötet.

 • Bestämde att vi behåller Hemsidan ett tag till. En sak är alla överens om, och det är att hålla hemsidan mer levande, rensa gammalt och lägga in ny information. Stefan Blixt är kontaktperson och hans mailadress behöver läggas till protokollet: stefan.blixt@metsagroup.com
 • Parken vid affären. Det finns önskemål om att fylla upp ytan till samma nivå som vägen och ev. skapa mer parkering till affären samt skapa en samlingsplats/torg. Kvillsfors ligger på tur för en sådan upprustning av kommunen, kollar med Lola om hon fått något besked.
 • Busskuren på 47:an nere i Nyboholm börjar bli dålig. Mats R har skrivit till Synpunkt Vetlanda om det samt att inte vägrenarna blivit klippta i år samt skymmande träd vid korsningen Ö Storgatan / 47. Att det inte klippts beror på för varm sommar, brandrisken var för stor. Övriga frågor vidarebefordrade inom kommunen.
 • Padelbana. Är detta något Svenska Kyrkan diskuterat då det finns medel ur Ekelundska Fonden? Pia pratar med prästen Johan Lindstrand hur läget är.
 • Lekparken på Parkgatan. Finns önskemål om upprustning och det finns möjligheter till ekonomisk hjälp men då måste någon stå för projektet som har organisationsnummer. Samhällsföreningen kan inte hjälpa till i detta då det saknas för föreningen. Ett tips var att föräldrar i närområdet tar kontakt med Tekniska kontoret om de kan få något material och sedan göra en del på frivillig basis.
 • Slukhål vid ”fabrikadammen”. Återkommer gång på gång, svårt att åtgärda. Emåförbundet är kontaktade och ska åtgärdas när de hittar en varaktig lösningen.
 • Valborgsfirandet kom upp. Mötet var eniga att någon typ av firande bör vi försöka ordna. Vi diskuterar vidare på nästa möte.
 • Det är bra att ställa frågor till Vetlanda kommun på ”Synpunkt Vetlanda” Där finns en ledtid på ca 10 dagar sen skall man få svar. Ett tips till alla.
 • Julbocken, ris hämtas veckan innan (Kurt o Thomas) den kläs onsdagen den 23 november kl 17.00 på brandstationen
 • Julmarknad 26 november kl 15-18. Conny fixar ljusslingor, Magnus och AG hämtar bord med tillbehör samt lämnar tillbaka. Borden och ljusslinga sätts upp på fredagen kl 14.00. Samhällsföreningen säljer fika, Kurt lånar bord och stolar på Nordan. Lottring, kaffe, muggar mm köper Metha och Pia in.
 • Gamla badplatsen: många kanotister stannar där, tyvärr skräpas det ner mm. En Lövgrentunna finns, vems är den? Pia skriver till Synpunkt Vetlanda.
 • Dammvallen behöver grusas upp mot Bergudden. Kan kommunen stå för grus om vi själva fixar det till våren? Önskemål från småbarnsföräldrar om skydd vid omlöpet, dvs den nya bäcken mitt på dammvallen. Vems ansvar, Skånska energi?
 • Nästa möte blir årsmöte onsdagen den 15 mars vid IP kl. 18:00

 

Vid pennan: Pia Berglund